Văn Lâm vui mừng khi hồi phục chấn thương nhanh hơn dự kiến

Văn Lâm vui mừng khi hồi phục chấn thương nhanh hơn dự kiến

“Các bác sĩ nói vai của Lâm đang hồi phục tốt và nhanh hơn dự kiến. Lâm sẽ cố gắng tập hồi phục tốt