Tinh thần chiến đấu từ những suất cơm bình dân và U23 Việt Nam…

Tinh thần chiến đấu từ những suất cơm bình dân và U23 Việt Nam…

Những ngày bình thường mới, trên sân của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đang diễn ra vòng lo