Bồ Đào Nha vs Bắc Macedonia: Lật mặt ‘kẻ phá bĩnh’

Bồ Đào Nha vs Bắc Macedonia: Lật mặt ‘kẻ phá bĩnh’

Chứng kiến Italia bị loại cay đắng, Ronaldo và các đồng đội đã rút ra được bài học để đấu Bắc Macedo