Sách của trợ lý Lê Huy Khoa được nhà xuất bản Hàn Quốc mua bản quyền

Sách của trợ lý Lê Huy Khoa được nhà xuất bản Hàn Quốc mua bản quyền

Theo thông tin từ trang news.joins.com, nhà xuất bản IStory của Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận mua