Cập nhật từ nhà Văn Đức: Ngôi sao ĐT Việt Nam động viên vợ vượt qua cơn say xe, tươi cười đón khách

Cập nhật từ nhà Văn Đức: Ngôi sao ĐT Việt Nam động viên vợ vượt qua cơn say xe, tươi cười đón khách

Đúng 16h30 chiều 29/1, bà con họ hàng bắt đầu đến chúc mừng đám cưới Văn Đức.Văn Đức, Nhật Linh cùng