nếu có thương tôi

nếu có thương tôi

Nếu không chấn thương, tôi hoàn toàn có thể giành được Quả bóng Vàng【nếu có thương tôi】:MarioBalotel