Mang theo súng giấy, gã tội phạm gặp đúng nữ võ sĩ chuyên nghiệp và phải gọi cảnh sát đến cứu

Mang theo súng giấy, gã tội phạm gặp đúng nữ võ sĩ chuyên nghiệp và phải gọi cảnh sát đến cứu

Cứ nghĩ phụ nữ là phận “liễu yếu đào tơ” dễ bị bắt nạt, một tên cướp tại Brazil đã quyết định cắt tạ