HLV Malaysia: “Tôi không ngạc nhiên với những gì đã xảy ra”

HLV Malaysia: “Tôi không ngạc nhiên với những gì đã xảy ra”

Đội tuyển Malaysia đã không thể có một tình huống gây nguy hiểm cho tuyển Việt Nam trong trận đấu tố