hazard

Ngày này năm xưa: Hazard gia nhập Chelsea【hazard】:Ngày 4/6/2012, Chelsea ra thông báo chiêu mộ thành