Ronaldo trước một loạt tin đồn rời Manchester United trong hè 2022

Ronaldo trước một loạt tin đồn rời Manchester United trong hè 2022

Vừa qua, xuất hiện tin đồn Cristiano Ronaldo đang liên hệ để tới Bayern Munich. Sau khi thất vọng vớ