Thiên thần của làng bơi thế giới trình làng kiểu tập luyện có một không hai trong mùa Covid-19

Thiên thần của làng bơi thế giới trình làng kiểu tập luyện có một không hai trong mùa Covid-19

Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến các VĐV bơi lội vì không phải ai ở nhà cũng có sẵn bể bơi ở nhà.