Xavi chưa thể sang Mỹ cùng Barcelona

Xavi chưa thể sang Mỹ cùng Barcelona

Huấn luyện viên Xavi Hernandez không thể cùng các thành viên của Barcelona sang Mỹ và phải ở lại Cat