Messi biến đối phương thành gã hề bằng một cú chích bóng, sáng tạo ra phong cách ăn mừng mới trong ngày buồn của Barca

Messi biến đối phương thành gã hề bằng một cú chích bóng, sáng tạo ra phong cách ăn mừng mới trong ngày buồn của Barca

Lionel Messi rạng sáng qua đã biến cầu thủ Lodi của Atletico Madrid thành trò hề. Chỉ bằng một cú ch