Kỷ lục nhảy sào thế giới bị phá

Kỷ lục nhảy sào thế giới bị phá

Duplantis nâng kỷ lục của bản thân thêm 1cm, so với thành tích 6,20 mét mà anh lập ở giải điền kinh